Kontakt / Bestyrelse


Vitalisering af

Ordrup by og

Kårup Skov

 

  Kontakt- og andre oplysninger:


  Formand for VOKS:

  Kirsten V. Møller    Email: voks@kaarupskov.dk

                                Mobil: 21419428


  CVR-nr.: 37 93 86 96

  Danske Bank konto: 9570 - 12002947


Se VOKS-vedtægter her.

Vedtaget den 8.10.2017.

 

Generalforsamling:

Kære medlemmer


Hermed indkaldelse til generalforsamling i foreningen VOKS søndag den 28. juni 2020 kl. 11 ved den nybyggede pavillon på Åsvej (overfor shelterne i Kårup Skov)..


Se: Dagsorden for GF 2020, referat af generalforsamling 2019, regnskab for 2019 og budget for 2020.


Vi mangler medlemmer i bestyrelsen, så har du lyst til at stille op, hører vi meget gerne fra dig. 


Samtidig vil vi benytte os af lejligheden til at informere jer om, at den planlagte indvielse af Istidsruten og dermed også af vores pavillon er blevet udskudt grundet COVID-19.

Indvielsen skulle have fundet sted imorgen lørdag d. 16. maj.

Vi vil naturligvis sende indbydelse ud til alle jer medlemmer, når vi kender den nye dato og ved lidt mere om, hvad vi tilbyder på dagen. 


Geoparken er af samme grund blevet forsinket med formidlingsmaterialet, der skal sættes op på væggene og på bordet i pavillonen.  Vi ser meget frem til, at denne del bliver færdig. 


Samtidig vil vi også gerne gøre lidt reklame for vores navne konkurrence og hører meget gerne fra jer med forslag til et navn til pavillonen. Der er en præmie på højkant bestående af et gavekort på kr. 200 til Lammefjordens Spisekammer. I skal blot sende jeres forslag til denne mail inden d.  29. maj 2020. Med Venlig hilsen

Vitalisering af Ordrup By og Kårup Skov


Brit Stenbjerg Larsen

Kasserer/Sekretær

42 92 52 52


 

  VOKS's ulønnede bestyrelse:

 

  Formand:  Kirsten V. Møller  - Tidl. formand for GF Kårup Skov og Ordrup Næs             


  Kasserer:  Brit Stenbjerg Larsen  - Medlem af GF Ordruplund

   (og sekretær)


  Medlem:   Tonny Petersen  - Formand for GF Baunen, Ordrup


  Medlem:   Henning Balslev Clausen  - Formand for Lindegaarden GF, Kårup

   (og webmaster)


  Medlem:   Inger Kæregaard  - Medlem af Næsgårdens GF, Ordrup


  Medlem:   Ledig


  --- --- --- --- --- ---

 

  Revisor:    Michael Emanuel  - GF Ordruplund