Vision / baggrund


INTRODUKTION af projekt for fastboende, sommerhusejere, gæster og turister - oplevelser for børn og voksne


Baggrund

I Odsherred Kommunes Visions- og udviklingsplan 2025 beskrives, hvordan Odsherreds stedbundne potentialer kan gøres til drivkraft for udvikling og livskvalitet.

   

I Odsherred Kommunes strategi for at skabe en stærk profil i offentligheden og udpege fokuspunkter for kommunens fortsatte erhvervsudvikling, sammenfattet i fire fokuspunkter: Landskabet, kulturhistorien, kunsten og fødevarerne.

 

En delstrategi for kommunen er et nyt og styrket samarbejde mellem Odsherreds sommerhusejere / fritidsborgere og de fastboende og deres foreninger. Det sker i erkendelsen af, at der er langt flere sommerhusgæster end fastboende i Odsherred, og at sommerhusejerne udgør et uudnyttet potentiale for nyudvikling af de mange små fritidssamfund og landsbyer langs Odsherreds kyster.

 

Ordrup by er et eksempel på et samfund med relativt få fastboende og mange fritidsborgere. Her er gode muligheder for at nytænke livet i byen og den nærliggende skov, til gavn for byens erhvervsdrivende, de fastboende og de mere end 2000 sommerhusejere med familier, der bor i nærområdet, foruden kommunens skoler og daginstitutioner.Vision

Ser man på udviklingen inden for kulturtilbud, lege-, bevægelses- og aktivitetsmiljøer i Odsherred, er det tydeligt, at hele området

syd for Sejerøbugten mangler sådanne tilbud.


Skovene i Odsherred har meget at tilbyde, men her er det især skovene omkring Nykøbing og Rørvig samt Høve skov og Grevinge skove der er kendt. Kårup skov derimod er ikke særlig kendt og det på trods af, at den er ganske forskellig fra de andre skove, der ligger i mere flade terræner. Denne kuperede skov tæt på Ordrup by og Bjergene har noget helt andet at tilbyde. Kobles dette med udviklingen af aktivitetsmiljøer, oplevelses- og læringsmuligheder samt legeaktiviteter også tæt på Ordrup by, vil mange kunne få glæde af nye samværsformer i Kårup Skov og Ordrup by for hele familien.


Repræsentanter fra grundejerforeninger i og omkring Ordrup by og Kårup Skov, Ordrup Bylaug, Ordrup Sejl- og Bådlaug, Naturstyrelsen og Odsherred Kommune har i en arbejdsgruppe drøftet visionen om at udvikle Odsherred som en attraktiv fritids- og sommerhuskommune, med Kårup skov og Ordrup by som omdrejningspunkt.Projekt forslag

Det er arbejdsgruppens forslag at etablere motionsruter samt lege- og lærerum i skoven og dens nærområde, at fremme den grønne

mobilitet i hele området og skabe et sted, hvor det er muligt at lære om stedets natur og kultur. Det skal være berigende at vandre,

løbe, lege og cykle i området, og der skal være knyttet natur - og kulturoplevelser hertil for alle aldersgrupper.


De omkringboende fritidsborgere og fastboende har direkte adgang til skoven ad eksisterende stier, mens andre besøgende kan parkere deres

bil eller cykel midt i Ordrup by, forsyne sig hos det lokale handelsliv, og gå eller cykle direkte ind i skoven, for at opleve den unikke natur og mange aktivitets muligheder.Du kan også læse hele den oprindelige projektmappe her - 32 sider.

IMG_1605
2018_Skovens_Dag_Eventyrdal-fortaellehule-2
2018_Skovens_Dag_Eventyrdal-1
2018_Skovens_Dag_Eventyrdal-3_500x
Bevaegelsesmiljoe_ved_sti_april-2019
IMG_2903
2020-05-23_Bevaegelsesmiljoe_BS
Skov fitness_2020-05-11
2020-03-21-Pavillon_ved_Aasvej_og_sti
2020-05-23_Pavillon_BS