Om VOKS
IMG_1605
2018_Skovens_Dag_Eventyrdal-fortaellehule-2
IMG_2033
2018_Skovens_Dag_Eventyrdal-3_500x
2018_Skovens_Dag_Eventyrdal-1
2020-05-23_Bevaegelsesmiljoe_BS
Skov fitness_2020-05-11
2020-03-21-Pavillon_ved_Aasvej_og_sti
2020-05-23_Pavillon_BS

 

VOKS afholder hvert år Sensommer Dag i Skoven den 2. lørdag i september fra 10-12.

Vi mødes ved et af miljøerne, og derefter gennemgår de fremmødte de enkelte miljøer for at se, om der er nogle fejl / mangler der skal indberettes for udbedring og foretager eventuel småt vedligehold / rengøring.
Se 2022-invitationen her om mødested og opgaver.

 

VOKS har i oktober 2020 udarbejdet en lille folder med kort om de nye tilbud til hele familien i Kårup Skov ved Ordrup By.  Se eller download folderen her.


- - - - - - -


I juli 2022 forsøgte VOKS at få en kæmpetrold til Odsherred.

I afstemningen på Facebook om at få en af Thomas Dambo's fantastiske trolde til Næsskoven vandt Mariager foran Odsherred. Så desværre ingen trold til Kårup Skov i denne omgang. Tak til de ca. 16.000 der stemte for at få den hertil.


Benyt dette link for at læse en artikel på TV2-ØST om emnet.

Eller lyt på dette link til nyhedsudsendelsen på TV2 Øst om emnet.


- - - - - - -


Vedtægter for VOKS

Ændringer vedtaget den 16.9.2017. Se vedtægterne her.


Samarbejdsaftale for VOKS
Der blev i efteråret 2016 indgået en samarbejdsaftale mellem en række grundejerforeninger og bylaug, Naturstyrelsen og kommunen angående finansiering, opsætning og vedligeholdelse af aftalte aktivitetsmiljøer i skoven.


Generalforsamlinger i VOKS

Klik her for at læse om foreningens næste og tidligere generalforsamlinger.


Indvielse

Skovens Dag den 6. maj 2018 indviede VOKS sammen med Odsherreds borgmester Thomas Adelskov og skovrider Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen Midtsjælland) officielt de nye tilbud til hele familien i Kårup Skov og Næsskoven.
Der er etableret 4 aktivitetsmiljøer, 2 markerede vandrestier samt bygget 1 pavillon, hvor der er opsat informationstavler om Istiden og landskabet. Se mere om de enkelte aktiviteter her.


Fotos fra indvielsen:


Forhistorie / baggrund:
I årene 2015-16 udviklede en række foreninger i et samarbejde med Naturstyrelsen Midtsjælland og Odsherreds Kommune en række ideer til hvordan man kunne udvikle nye Motions- , Oplevelses- og Læringsmiljøer (MOL) som tilbud til fritidsborgere, fastboende, turister, daginstitutioner mv.. Arbejdet med at udvikle ideerne blev muliggjort med økonomisk støtte fra Odsherreds Kommunes Projekt- og udviklingspulje for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.

 

Igennem en række møder og workshops udviklede repræsentanter fra en række foreninger og organisationer i Odsherred en samlet helhedsplan og en vision for udviklingen af Ordrup By og Kårup Skov, 4540 Fårevejle, der rummer to hovedideer, som er konkretiseret i en projektmappe, som kan læses her. Det meste af den første hovedide er i årene 2017-2020 realiseret med nye tilbud til voksne og børn. Den anden hovedide er opgivet.

 

Deltagere i møder og workshops om MOL-projektet kom fra følgende organisationer, institutioner og foreninger:

Grundejerforeningen Baunen, Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs, Lindegaarden Grundejerforening, Grundejerforeningen Ordruplund,  Næsgårdens Grundejerforening, Ordrup Strand Grundejerforening, Ordrup Landsby Grundejerforening, Præmiegrunde Grundejerforening, Ordrup Bylaug, Ordrup Sejl – og Bådlaug, Lokalråd 4540, Odsherreds Kommune, Naturstyrelsen Vestsjælland, Geopark Odsherred, Herluf Landskab og Leg.


Der er efterfølgende indgået partnerskabsaftale med Geopark Odsherred og samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Midtsjælland.

Alle aktivitetsmiljøer er etableret i nært samarbejde med Naturstyrelsen Midtsjælland med brug af naturmaterialer og i henhold til alle gældende regler og myndighedskrav.


Vi har haft et meget fint samarbejde med Den Lille Legepladsfabrik, Holbæk, om forberedelse og opførsel af aktivitetsmiljøerne, som de  håndværksmæssigt har udført tilfredsstillende og med respekt for naturen på de enkelte steder. Naturstyrelsen Midtsjælland har markeret vandrestierne.


For at kunne indgå aftaler og søge økonomisk støtte hos fonde m.fl. til projektet blev der dannet en ny forening bestående af de otte involverede sommerhusgrundejerforeninger, Ordup Bylaug, Ordrup Båd- og Sejllaug og Lokalråd 4540.

Vi har kaldt denne forening VOKS - Vi Oplever Kårup Skov.

De enkelte aktivitetsmiljøer er etableret i takt med, at den til formålet dannede forening, VOKS, har opnået tilsagn om fondsmidler og andre former for tilskud.