Aktiviteter i skoven


Vitalisering af

Ordrup by og

Kårup Skov

AKTIVITETER I SKOVEN - Ideer til en række aktiviteter i Kårup Skov og Næsskoven ved Ordrup by blev beskrevet i en projektmappe udarbejdet i 2015-2016 med henblik på at kunne søge om midler til etablering af aktiviteterne. Alle aktiviteter er etableret i nært samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland med brug af naturmaterialer og i henhold til alle gældende regler og myndighedskrav.


De enkelte aktiviteter er etableret i takt med, at den til formålet dannede forening, VOKS, har opnået tilsagn om fondsmidler og andre former for tilskud. Alle 5 planlagte aktiviteter og de 2 vandrestier er nu etableret, beskrevet og vist med fotos nedenfor.


Vi har haft et meget fint samarbejde med Den Lille Legepladsfabrik, Holbæk, om forberedelse og opførsel af aktiviteterne, som de  håndværksmæssigt har udført tilfredsstillende og med respekt for naturen på de enkelte steder. Markering af vandrestier er udført af Naturstyrelsen.


Læs her den lille VOKS-brochure fra marts 2018.  Bemærk at også Svævebanen (tidligere Bevægelsesmiljøet) også er blevet opført (færdigt februar 2019), og Orehøje Pavillonen i Kårup skov ved Åsvej er opført i februar 2020, her mangler dog endnu informationstavler, som udvikles af Istidsrute projektet.

Hvor finder jeg aktiviteterne?

Klik her for at se kort over området med stier og aktiviteter.

 

Du kan også læse hele den oprindelige projektmappe her - 32 sider.

IMG_2030
2020-05-23_Eventyrdalen_BS

Fotos fra etableringsarbejdet dec. 2017, fra Skovens Dag 6. maj 2018 og Sensommer Dag 15.9.2018.

Eventyrdalen


Gå ad Præstekrogen bagved Ordrup Lounge / minigolfbanen i Ordrup by og videre ind i skoven til stien markeret med hvide mærker. Hold til venstre ad den hvide rute, og efter et par hundrede meter møder du Eventyrdalen i et dallignende område med stejle skrænter.

Dalen er tæt og danner et mini eventyrmiljø, som følge af stedets særlige “mystiske” stemning af bregner, træstubbe og knækkede træstammer, indrammet af mørk nåleskov på den ene side og bøgetræer på den anden side.

 

På skrænten er etableret et kravle/klatre miljø bestående af 2 opgangsforløb, udført i robiniastammer og stubbe i varierede dimensioner samt store sten og bomme. Mellem opgangsforløbene er monteret en bred, lang terrænrutsjebane i skovbunden mellem bøgetræerne og en række eventyrlige sagnfigurer, der kan siddes og klatres på. På toppen af opgangsforløbene og rutsjebanen er placeret platforme, som både udgør et pausested, og markerer slutningen på forløbet. Når man når til platformen, er det tid til at spæne eller rutsje ned ad skråningen.

 

I dalen neden for skråningen er placeret en fortællerhule og en særlig eventyr balancesti hævet over skovbunden. Stien består af hævede træplinte i varierede højder, som nogle steder er forbundet af balancestubbe. Sagnfigurer langs stien understøtter fantasilege og inviterer til at gå på opdagelse i lysningen. Figurerne er inspireret af sagnfigurer fra Odsherred almuefortællinger. Nogle af disse fortællinger er placeret i en kassette i fortællerhulen og inspirerer til aktiviteter og lege i eventyrlysningen. De fortæller om sagnene, som figurerne knytter sig til, og må ikke fjernes.

 

Skov fitness


Langs stien mod vest i Næsskoven tæt ved krydset mellem Birkeberg og Næsgårdsvej er etableret

et mindre træningsmiljø med mulighed for udfoldelse af grundøvelser på løbe- eller cykelturen, eller blot

til træning på vejen til stranden.

 

Her kan du benytte lave og høje bomme i robinia, ribber og armgangselementer i robinia

og rustfrit stål samt en plint til træning og ophold. Dette er placeret i et samspil med to større sten.

Træningsredskaberne står i den bløde skovbund, uden særlig faldunderlag.

 

Skov fitness_2020-05-11
Skov fitness_2020-05-10

Egesletten - ro og udsigtstårn


Midt i Næsskoven overrasker Slettens åbne engareal med sine karaktergivende egetræer.

Her kan man nyde roen og påtage sig rollen som iagttager af dyre- og plantelivet på Sletten.

 

I et af de fritstående egetræer med høje trækroner - på slettens sydvestlige område langs den

nordvestlige sti - er monteret et udkigsdæk som en rede på stammen, hvorfra man har udkig

over sletten. En trappe giver adgang til trædækket i træet.

 

I dette område er der også mulighed for fordybelse, og derfor er der 50 meter fra udsigtstårnet

placeret 2 ”loungestole” bygget af kraftige robiniastammer. I den sydlige ende af Sletten er

2 taifuntovs hængekøjer monteret på robinia-pæle til rolige sanseøjeblikke i solen. Her kan man

i læ af egetræer nyde roen og naturen i solen.

 

Svævebanen m.m.


Mellem de flotte gamle nåletræer er etableret en plads med flere aktiviteter:

- Det centrale redskab ligner en "væltet brændestabel". Den består af en konstruktion af robinia-stammer og med enkelte taifun-net udspændt mellem stammerne. Robiniastammerne og nettene danner mulighed for at kravle rundt - frem og tilbage, op og ned.


- Der er endvidere etableret en ca. 25 m lang svævebane ved at udnytte den eksisterende skråning i terrænet.

- Desuden er der installeret en flot gynge i form af en "fuglerede". 

2020-05-23_Bevaegelsesmiljoe_BS
2020-05-23_Bevaegelsesmiljoe-gynge_BS

Orehøje Pavillonen i Kårup Skov ved Åsvej


Pavillonen er opført af VOKS i februar-marts 2020.

Istidsrute-projektet (se mere længere nede) sørger for formidlingsinstallationer i pavillonen.


Mellem P-pladsen og shelterne i Kårup Skov på Åsvej, hvor Orehøjestien krydser Åsvej, er opført en overdækket pavillon med flere siddebænke og et bord. Fra pavillonen vil der være udsigt mod sydvest til Bjergene og Nekseløbugten. Pavillionen skal formidle informationer om Istidens landskab og dannelsen af  det nuværende landskab, samt om flora og fauna i Danmark og Odsherred. Informationstavlerne udvikles og opsættes af vores samarbejdspartner, Istidsruten, (se nedenfor) i løbet af sommeren 2020.


Informationerne målrettes forskellige klassetrin ud fra 5 temaer: Ét tema for hver væg og en 3D model på bordet af istidslandskabet og plancher med følgende temaer: Stenenes vandring fra Norden og Baltikum, Isens vandring og landskabsdannelse, Dyrene under istiderne og nu, Planter og træer i mellemistiderne og nu, Klimaforandringer over tid. Måske også noget om kulturlandskabers udvikling.


En sti fører ned til vandet hvor det også er muligt at studere den geologiske historie.
 

Friluftsrådet har ydet støtte til bygning af pavillonen.

Stier


Følgende 2 vandrestier er etableret i samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland:


- Eventyrstien. Ca. 2,7 km. lang sti i fladt terræn markeret med HVIDE mærker. På kortet tegnet hvid.

 

- Orehøjestien. Ca. 6,9 km. lang sti i varieret terræn markeret med GULE mærker. Tegnet gul på kortet.

 

Klik på kortet for at se det i stor størelse.

Det viser stier, etablerede aktiviteter og P-pladser m.m.


(Til orientering er mountainbike sporene i Kårup skov etableret i 2016 udenfor VOKS-projektet).

2020-03-21-Pavillon_ved_Aasvej_og_sti
2020-03-21-Pavillon_aaben_side
2020-03-21-Pavillon_bagside
2020-05-23_Pavillon_BS
2020-03-21-Pavillon_udsigt

Orehøje pavillonen ved Åsvej og Orhøjestien.

Istidsruten - en sløjfe til istidsruten


VOKS har etableret et samarbejde med Istidsruten, Især Orehøje pavillonen ved Åsvej i Kårup Skov er der fælles interesse for, med henblik på formidling, som en sløjfe til Istidsruten, der er støttet af Nordea-fonden.


Det er Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk kommuner, som i samarbejde med Geopark Odsherred, Sagnlandet Lejre, Naturpark Åmosen, Brorfelde Observatorium samt lokale aktører og foreninger står bag Istidsruten, som har fastlagt en sammenhængende 250 km cykelrute i Midt- og Norvestsjælland og vil udvikle formidlingen om Istidslandskabet m.m. langs ruten.