Kontakt / Bestyrelse


Vitalisering af

Ordrup by og

Kårup Skov

 

Kontakt- og andre oplysninger:


Formand for VOKS:

Kirsten V. Møller    Email: voks@kaarupskov.dk

                               Mobil: 21419428


CVR-nr.: 37 93 86 96

Danske Bank konto: 9570 - 12002947


Se VOKS-vedtægter her.

Vedtaget den 8.10.2017.

 

Generalforsamling:

Næste årlige Generalforsamling afholdes lørdag den 25. maj 2019 kl. 10.30 i Eventyrdalen inde i skoven.

Se indkaldelse med dagsorden her.

Forslag til emner, der ønskes drøftet, skal iflg. vedtægterne være sendt til voks@kaarupskov.dk senest den 1. april.
 

 

Arkiv:

 

Generalforsamling afholdt den 3. juni 2018 i Eventyrdalen.

Læs referat af generalforsamlingen her.

Læs Beretningen godkendt på generalforsamlingen.


Læs referat for generalforsamlingen afholdt den 18.6.2017.

Læs Beretning for VOKS's virke år 2016-2017.

 

Læs referat for ekstraordinær generalforsamling

afholdt den 08.10.2017.


 

VOKS's ulønnede bestyrelse:

 

Formand:  Kirsten V. Møller  -  Formand, GF Kårup Skov og Ordrup Næs                  

Kasserer:  Brit Stenbjerg Larsen  - Medlem, GF Ordruplund

(og sekretær)


Medlem:   Tonny Petersen  -  Formand, GF Baunen, Ordrup


Medlem:   Henning Balslev Clausen  - Formand, Lindegaarden GF, Kårup

(og webmaster)


Medlem:   Jørgen Pedersen  -  Formand, Næsgårdens GF, Ordrup

       Vikar:    Inger Kæregaard      -  Medlem, Næsgårdens GF, Ordrup


Medlem:    Peter Høegh   -   Formand GF Ordrup Præmiegrunde


--- --- --- --- --- ---

 

Revisor:    Michael Emanuel  - GF Ordruplund