Aktivitetsmiljøer

VOKS

Vitalisering af

Ordrup by og

Kårup Skov

AKTIVITETSMILJØER I SKOVEN - Ideer til en række skovmiljøer i Kårup Skov og Næsskoven ved Ordrup by er beskrevet nedenfor og i en projektmappe, som er udarbejdet i 2015-2016 med henblik på at kunne søge om midler til etablering af miljøerne. Alle miljøer etableres i nært samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland med brug af naturmaterialer og i henhold til alle gældende regler og myndighedskrav.


De enkelte miljøer etableres i takt med at VOKS opnår tilsagn om fondsmidler og andre former for tilskud.

4 af de 5 planlagte aktivitetsmiljøer og de 2 vandrestier er nu etableret.

 

Læs her den lille VOKS-brochure fra marts 2018.  Bemærk at Bevægelsesmiljøet er blevet opført efterfølgende.
 
Hvor finder jeg aktivitetsmiljøerne?

Klik her for at se kort over området med stier og miljøer.

 

Du kan også læse hele den oprindelige projektmappe her - 32 sider.

Eventyrdalen


Gå ad Præstekrogen bagved Hønsehuset / minigolfbanen i Ordrup by og videre ind i skoven til stien markeret med hvide mærker. Hold til venstre så kommer du til Eventyrdalen i et dallignende område med stejle skrænter.

Dalen er tæt og danner et mini eventyrmiljø, som følge af stedets særlige “mystiske” stemning af bregner, træstubbe og knækkede træstammer, indrammet af mørk nåleskov på den ene side og bøgetræer på den anden side.

 

På skrænten er etableret et kravle/klatre miljø bestående af 2 opgangsforløb, udført i robiniastammer og stubbe i varierede dimensioner samt store sten og bomme. Mellem opgangsforløbene er monteret en bred, lang terrænrutsjebane i skovbunden mellem bøgetræerne og en række eventyrlige sagnfigurer, der kan siddes og klatres på. På toppen af opgangsforløbene og rutsjebanen er placeret platforme, som både udgør et pausested, og markerer slutningen på forløbet. Når man når til platformen, er det tid til at spæne eller rutsje ned ad skråningen.

 

I dalen neden for skråningen er placeret en fortællerhule og en særlig eventyr balancesti hævet over skovbunden. Stien består af hævede træplinte i varierede højder, som nogle steder er forbundet af balancestubbe. Sagnfigurer langs stien understøtter fantasilege og inviterer til at gå på opdagelse i lysningen. Figurerne er inspireret af sagnfigurer fra Odsherred almuefortællinger. Nogle af disse fortællinger er placeret i en kassette i fortællerhulen og inspirerer til aktiviteter og lege i eventyrlysningen. De fortæller om sagnene, som figurerne knytter sig til.

 

Fotos fra etableringsarbejdet i nov. - dec. 2017 og fra Skovens Dag 6. maj 2018 og Sensommer Dag 15.9.2018.

Træningsmiljø


Langs stien mod vest i Næsskoven ved krydset mellem Birkeberg og Næsgårdsvej er etableret

et træningsmiljø med mulighed for udfoldelse af  grundøvelser på løbe- eller cykelturen - eller blot

til træning på vejen til stranden.

 

Træningsmiljøet består af lave og høje bomme i robinia, ribber og armgangselementer i robinia

og rustfrit stål samt en plint til træning og ophold. Dette er placeret i et samspil med to større sten.

Træningsredskaberne står i den bløde skovbund, uden særlig faldunderlag.

 

Sletten - Ro og udsigtstårn


Midt i Næsskoven overrasker Slettens åbne engareal med sine karaktergivende egetræer.

Her kan man nyde roen og påtage sig rollen som iagttager af dyre- og plantelivet på Sletten.

 

I et af de fritstående egetræer med høje trækroner - på slettens sydvestlige område langs den

nordvestlige sti - er monteret et udkigsdæk som en rede på stammen, hvorfra man har udkig

over sletten. En trappe giver adgang til trædækket i træet.

 

I dette område er der også mulighed for fordybelse, og derfor er der 50 meter fra udsigtstårnet

placeret 2 ”loungestole” bygget af kraftige robiniastammer. I den sydlige ende af Sletten er

2 taifuntovs hængekøjer monteret på robinia-pæle til rolige sanseøjeblikke i solen. Her kan man

i læ af egetræer nyde roen og naturen i solen.

 

Bevægelsesmiljø  


Færdig opført primo februar 2019 (afventer godkendelse fra kommunens legepladsinspektør).


Mellem de flotte gamle nåletræer er etablere et bevægelsesmiljø med plads til fri leg. Det centrale redskab ligner en "væltet brændestabel". Den består af en konstruktion af robinia-stammer og med enkelte taifun-net udspændt mellem stammerne. Robiniastammerne og nettene danner mulighed for at kravle rundt - frem og tilbage, op og ned.


Der er etableret en ca. 25 m lang svævebane ved at udnytte den eksisterende hældning i terrænet. Se videoer på YouTube ved at klikke på disse 2 links:  Video 1  og  video 2.

Desuden er der installeret en flot gynge i form af en "fuglerede".  Se video her på YouTube.

Formidlingspavillon og forhindringsbane (Rydningen)


Forventes planlgt i 2019 og opføres som en del af Istids-rute projektet (se længere nede på siden)

med formidlingsinstallationer i pavillon og terræn.


Ved parkeringspladsen ved shelterne på Åsvej er det planen at etablere en overdækket formidlingspavillon i byggestil som shelterne. Fra formidlingspavillonen vil der være udsigt mod syd-vest mod Bjergene og Nekseløbugten. Pavillionen skal formidle informationer om Istidens landskab og dannelsen af  det nuværende landskab, samt om flora og fauna i Kårup skov og Bjergene.

 

En sti fører ned til vandet hvor det også er muligt at studere den geologiske historie.

 

Rydningen er et areal inde bag P-pladsen i retning hen mod Orehøje. I dette område hele vejen rundt om rydningens kant anlægges en udfordrende forhindrings- / skatteløbsbane, der i sig selv på en legende måde skal formidle den naturhistoriske og geologiske historie om istiderne. Det er tanken at høje robiniastolper skal danne fundament for banen, som snor sig mellem skovens træer hvor muligt, eller danner ny kant af stammer i den åbne rydning. Taifuntov, broer og bomme udspændes på forskellig vis mellem stolperne, og sværhedsgraden skal være høj. Istiderne og mellemistidernes flora og fauna skal kunne opdages her.

Stier


Følgende 2 vandre- / løbestier er etableret i samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland:


- Eventyrstien. Sti i fladt terræn. Markeret i terræn med HVIDE mærker. På kortet tegnet hvid.

 

- Orehøjstien. Sti i kuperet terræn. Markeret i terræn med GULE mærker. På kortet tegnet orange.

 

Klik på kortet for at se det i stor størelse.

Det viser stier, etablerede og planlagte aktivitetsmiljøer, P-pladser m.m.


(Mountainbike spor i Kårup skov er etableret i 2016 udenfor VOKS-projektet).

Istidsrute - en sløjfe til istidsruten


VOKS og Projektgruppen, der arbejder med etablering af en Istidsrute, er meget interesseret i, at en del af VOKS-projektet også kan være en del af Istidsrute-projektet - formentlig som en sløjfe på Istidsruten. Især Formidlingspavillonen og aktiviteter i Rydningen er der fælles interesse for. Istidsrute projektet støttes af Nordea-fonden.


Istidsruten bliver en sammenhængende cykelrute på ca. 250 km i Midt-Nordvestsjælland. Lige nu gennemfører Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk kommuner, i samarbejde med Geopark Odsherred, Sagnlandet Lejre, Naturpark Åmosen, Brorfelde Observatorium samt lokale aktører og foreninger, et udviklingsprojekt, der skal fastlægge ruten og formidlingen af Istidslandskabet langs ruten.