Om VOKS


Vitalisering af

Ordrup by og

Kårup Skov 

 

VOKS afholdt Sensommer Dag i Skoven den 14. september 2019 kl. 10 - ca. 12.30 for bl.a. at efterse om de 4 etablerede miljøer og områderne omkring dem er i orden.


Program for dagen:

10.00 - 11.30: Mødes i Eventyrdalen, Kårup Skov, og efterser/vedligeholder installationer - opdelt i grupper.

11.30: Skovrider Jens Peter Simonsen fortæller ved Udkigstårnet på Sletten, om hvad der sker i skoven og om de seneste omfattende fældninger. Efterfølgende vandretur til Orehøjene og shelters.

12.30: Frokost ved shelters nær Orehøjene hvor gul rute løber henover.

Om VOKS


Klik her for at læse om foreningens generalforsamlinger.

 

Skovens Dag den 6. maj 2018 indviede VOKS sammen med Odsherreds borgmester Thomas Adelskov, skovrider Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen Vestsjælland) officielt de nye tilbud til hele familien i Kårup Skov: 3 etablerede aktivitetsmiljøer og 2 markerede vandre-/løbestier - en kort og en halvlang. Op mod et par hundrede mennesker besøgte aktiviteterne i løbet af dagen.


Fotos fra indvielsen:


VOKS har i marts 2018 udarbejdet en lille folder om de nye tilbud til hele familien i Kårup Skov ved Ordrup By.

Efterfølgende er Bevægelsesmiljøet også blevet etableret - blev færdigt i februar 2019.


I årene 2015-16 udviklede en række foreninger i et samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland og Odsherreds Kommune en række ideer til hvordan man kunne udvikle nye Motions- , Oplevelses- og Læringsmiljøer (MOL) som tilbud til fritidsborgere, fastboende, turister, daginstitutioner mv.. Arbejdet med at udvikle ideerne blev muliggjort med økonomisk støtte fra Odsherreds Kommunes Projekt- og udviklingspulje for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.

 

Igennem en række møder og workshops har repræsentanter fra en række foreninger og organisationer i Odsherred udviklet en samlet helhedsplan og en vision for udviklingen af Ordrup By og Kårup Skov, 4540 Fårevejle, der rummer to hovedideer, som er konkretiseret i en projektmappe, som kan læses her. Det meste af den første hovedide er realiseret med nye tilbud til voksne og børn.

 

Deltagere i møder og workshops om MOL-projektet kommer fra følgende organisationer, institutioner og foreninger:

Grundejerforeningen Baunen, Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs, Lindegaarden Grundejerforening, Grundejerforeningen Ordruplund,  Næsgårdens Grundejerforening, Ordrup Strand Grundejerforening, Ordrup Landsby Grundejerforening, Præmiegrunde Grundejerforening, Ordrup Bylaug, Ordrup Sejl – og Bådlaug, Lokalråd 4540, Odsherreds Kommune, Naturstyrelsen Vestsjælland, Geopark Odsherred, Herluf Landskab og Leg.

 

Der er efterfølgende indgået partnerskabsaftale med Geopark Odsherred og samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Vestsjælland.

 

For at kunne indgå aftaler og for at kunne søge økonomisk støtte hos fonde m.fl. til vore projekter har vi dannet en ny forening bestående af de otte involverede sommerhusgrundejerforeninger, Ordup Bylaug, Ordrup Båd- og Sejllaug og Lokalråd 4540.

Vi har kaldt denne forening VOKS - Vitalisering af Ordrup by og Kårup Skov.